จาคะ ความมีใจ

จาคะ ความมีใจ
ที่คิดไกลไปจากตน
ไม่คิดถึงลาภผล
มุ่งมั่นทำแต่ความดี
คนที่มีจาคะ
เสียสละได้อย่างนี้
ท่านว่าสมควรที่
รับอาสามาทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒