การรู้เท่ากิเลส

การรู้เท่ากิเลส

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

การปฏิบัติ การรู้เท่ากิเลส
ที่เกิดขึ้นภายใน การจำกัดวง
ไม่ให้กิเลสแสดงออกทางภายนอก

การสำรวมรวมระวัง
ไม่ปล่อยให้ความชั่วหยาบมาบดบังใจ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชแต่เพียงเท่านั้น

อย่างที่หลายๆ คน มักจะพูดเข้าข้างตัวเอง ว่า
ฉันไม่ใช่พระไม่ใช่ชี ฉันจะโกรธ
ฉันจะโลภบ้างอะไรบ้างจะเป็นไร

แท้ที่จริงการที่ปล่อยกายใจ
ให้โทสะ โลภะ โมหะ ครองใจ
ก็เหมือนเรากำลังแผ้วถางทางไปอบาย
ให้สะดวกยิ่งขึ้น

เพราะขนาดใจในปัจจุบัน
มันก็เหมือนอยู่ในอบายอยู่แล้ว
นับประสาอะไรกับเมื่อยามกายสลายไป
ให้มีสติอย่าประมาทเลยนะ

โดย : ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒