อุบาย

อุบายที่เฝ้าคิด
อาจมีสิทธิ์เป็นอบาย
หวนกลับมาทำลาย
สิ่งที่หวังให้พังครืน
แมงมุมคิดสร้างข่าย
ด้วยมุ่งหมายดักสัตว์อื่น
บางตัวกลับขมขื่น
ถูกข่ายนั้นพันตัวเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ส.ค.๒๕๖๓