แม้ไม่ผิด แต่บัณฑิตติเตียน

การใดแม้ไม่ผิด
แต่บัณฑิตติเตียนได้
การนั้นท่านสอนไว้
ว่าใครๆ ไม่ควรทำ
เพราะเหล่าชาวบัณฑิต
ล้วนไม่คิดสร้างบาปกรรม
ทุกอย่างที่แนะนำ
หวังช่วยคนให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓