คำพูดทุกชนิด

คำพูดทุกชนิด
อย่ายึดติดแค่ฟังมา
ท่านว่าวิมังสา
ต้องมีอยู่คู่กับใจ
การเชื่อเพียงแค่หู
เหมือนหลับอยู่บนกิ่งไม้
พลัดตกมาตั้งไกล
แล้วจึงได้รู้สึกตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓