สิ่งที่จะเป็นมิตร

สิ่งที่จะเป็นมิตร
คอยตามติดทุกคนไป
จนถึงเกิดชาติใหม่
ปราชญ์สอนไว้มิตรธรรม
คนรักและของรัก
ถึงแม้จักค่าเลิศล้ำ
เมื่อตนถึงแก่กรรม
ต่างอำลาหนีหน้าไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ส.ค.๒๕๖๓