คนดีทำความดี

คนดีทำความดี
นี้คือความธรรมดา
คนชั่วทำชั่วช้า
อย่าคิดว่าแปลกอะไร
หมู่หนอนกินอาจม
นั้นเหมาะสมกับวิสัย
มิควรที่ใครๆ
จะไปว่าด่าประณาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ย.๒๕๖๓