อันน้ำกับน้ำมัน

อันน้ำกับน้ำมัน
ผสมกันวิธีใด
ก็ยากจักทำให้
เข้ากันได้อย่างกลมกลืน
พาลชนกับบัณฑิต
อย่ามีจิตไปคิดฝืน
ให้เขามีจุดยืน
อันเด็ดเดี่ยวเช่นเดียวกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ย.๒๕๖๓