สี่พวกมากด้วยภัย

จนทรัพย์อยากหามิตร
รู้น้อยนิดอยากปราศรัย
ไร้พวกร่วมทางไป
อยากเข้าป่าพนาวัน
กำลังตนไม่มี
อยากต่อตีอยากโรมรัน
ท่านว่าสี่พวกนั้น
มากด้วยภัยเคราะห์ร้ายจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๕ ก.ย.๒๕๖๓