ทรัพย์สำคัญเหนือสิ่งใด

ท่านว่าในโลกนี้
ในทุกที่ทุกสถาน
ทุกยุคและทุกกาล
ทรัพย์สำคัญเหนือสิ่งใด
มนุษย์ท่านว่าไว้
ไม่มีใครเป็นทาสใคร
แต่ที่ยอมรับใช้
นั้นเพราะทรัพย์บังคับมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ต.ค.๒๕๖๓