ตัวเสือใหญ่กว่าป่า

ตัวเสือใหญ่กว่าป่า
ลำนาวาใหญ่กว่าคลอง
อุปสรรคของทั้งสอง
ย่อมมากมีหนีไม่พ้น
มานะในจิตใจ
ว่าตนใหญ่กว่าผู้คน
ก็มักจักเกิดผล
เช่นเดียวกันฉันนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ต.ค.๒๕๖๓