ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำสอนเชิงคำขอ
ของโบราณเนิ่นนานมา
ทำงานด้วยความซื่อ
คนเชื่อถือและศรัทธา
เคารพและบูชา
จนถึงพร้อมยอมตายแทน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓