อันว่าจิตอาสา

อันว่าจิตอาสา
กับปัญญาทั้งสองนั้น
ต้องมีอยู่คู่กัน
งานจึงเสร็จสำเร็จได้
เหมือนเท้ากับดวงตา
จำต้องมาคู่กันไป
การเดินจึงปลอดภัย
ถึงเส้นชัยได้สมปอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ต.ค.๒๕๖๓