เมฆฝนบนท้องฟ้า

เมฆฝนบนท้องฟ้า
ตกลงมาสู่แผ่นดิน
เหล่าสัตว์แม้ทั้งสิ้น
ต่างอาศัยได้พึ่งพา
บางทีตกมากไป
กลับนำภัยยิ่งใหญ่มา
ทุกอย่างพระสอนว่า
ต้องรู้ก่อความพอดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ต.ค.๒๕๖๓