น้ำลดไปตอโผล่

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พระเทพมหาเจติยาจารย์

น้ำขึ้นตอจมหาย
น้ำลดไปตอโผล่มา
นี้คือธรรมดา
โบราณว่าน่าจดจำ
อำนาจวาสนา
ท่านเปรียบว่าเหมือนกับน้ำ
ความชั่วที่คนทำ
ท่านเปรียบไว้คล้ายกับตอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ต.ค.๒๕๖๓