ตัณหามิเผาใจ

ตัณหามิเผาใจ
อยู่ที่ไหนก็ชื่นบาน
ตัณหามาเผาผลาญ
อยู่วิมานก็ร้อนรน
ทุกข์สุขเกิดจากใจ
ที่หลงไหลหรือหลุดพ้น
มิใช่อยู่ที่คน
หรือสิ่งใดในโลกา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ย.๒๕๖๓