ไม่มีใครใหญ่กว่ากรรม

ทศกัณฐ์มีฤทธา
ถอดวิญญาณ์ของตนได้
ไม่มีอาวุธใด
จะสังหารผลาญชีวา
ถึงคราวกรรมให้ผล
ก็ไม่พ้นโดนเข่นฆ่า
เรื่องนี้ท่านสอนว่า
ไม่มีใครใหญ่กว่ากรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ย.๒๕๖๓