ปั่นหัวจิ้งหรีด

จิ้งหรีดไม่สู้กัน
คนจับปั่นให้เวียนหัว
หน้ามืดและตามัว
ต่างหันหน้ามาสู้กัน
มนุษย์ก็มีหลาย
อาการคล้ายจิ้งหรีดนั้น
มีหัวให้เขาปั่น
จนมืดหน้าฆ่ากันเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ย.๒๕๖๓