เมื่อภัยอยู่ไกลตัว

เมื่อภัยอยู่ไกลตัว
มีความกลัวรีบป้องกัน
แต่กล้าเข้าประจัญ
เมื่อภัยนั้นมาถึงตน
นิสัยดังกล่าวนี้
นักปราชญ์ชี้ ธีรชน
หมั่นคิดหมั่นฝึกฝน
ช่วยให้รอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓