ทรัพย์ ยศอิฏฐารมณ์

ทรัพย์ ยศอิฏฐารมณ์
คนชื่นชมและอยากได้
มีสุขและมีภัย
คู่กันไปตลอดกาล
ญาติมิตรเกิดผิดใจ
ผู้ยิ่งใหญ่ถูกสังหาร
คุณธรรมถูกล้างผลาญ
เพราะยึดติดอิฏฐารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๓