ความดีที่บัณฑิต

ความดีที่บัณฑิต
ท่านค้นคิดและสอนไว้
มิใช่เพื่อจะให้
ได้ลาภยศสุขสรรเสริญ
แต่เพื่อเป็นมรรคา
ให้ประชาใช้ก้าวเดิน
ไปสู่ความเจริญ
ทางความคิดและจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ม.ค.๒๕๖๔