ท่านว่าในโลกนี้

ท่านว่าในโลกนี้
ในทุกที่ทุกสถาน
ทุกยุคและทุกกาล
ทรัพย์สำคัญเหนือสิ่งใด
ยศศักดิ์และอำนาจ
ความสามารถความยิ่งใหญ่
แม้ชีพที่อยู่ได้
ล้วนอาศัยทรัพย์เป็นมูล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ม.ค.๒๕๖๔