นิสัยของคนพาล

นิสัยของคนพาล
ชอบในการหาความผิด
นิสัยของบัณฑิต
ชอบค้นคิดหาความดี
อยากรู้พาล-บัณฑิต
ดูความคิดทั้งสองนี้
ใคร่ครวญให้ถ้วนถี่
ก่อนตัดใจไปร่วมงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔