ชีวิตที่อยู่ได้

ชีวิตที่อยู่ได้
ท่านว่าไว้บุญรักษา
บุญใหญ่พระสอนว่า
คือสติดำริการณ์
สติช่วยเตือนจิต
รู้ถูกผิดก่อนทำงาน
นี้ช่วยให้พ้นผ่าน
ความข้องขัดวิบัติภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ.๒๕๖๔