ความโลภอยู่ในใจ

ความโลภอยู่ในใจ
มิทำใครให้เดือดร้อน
นั้นจัดเป็นนิวรณ์
สร้างทุกข์ให้แก่ใจตน
ความโลภออกจากใจ
สร้างทุกข์ภัยให้ผู้คน
นั้นเป็นอกุศล
ที่ส่งผลสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๔