ยาจริงโบราณว่า

ยาจริงโบราณว่า
เพราะรักษาโรคหลอกๆ
โรคจริงนั้นท่านบอก
ไม่มียารักษาได้
เมื่อทราบความจริงนี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ตื่นเต้นหรือตกใจ
เรื่องโรคภัยและเรื่องยา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๔