ความผิดที่ทำไว้

ความผิดที่ทำไว้
จะเรื่องใหญ่หรือเล็กน้อย
นั้นเรียกว่าปมด้อย
เปรียบเหมือนหนามทิ่มตำใจ
พระเรียกกุกกุจจะ
ยากจะละให้หมดได้
เป็นเหตุนำทุกข์ให้
แก่จิตใจตลอดกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ.๒๕๖๔