เริ่มต้นจากความรัก

เริ่มต้นจากความรัก
อยู่นานชักอุเบกขา
ยิ่งนานเกิดตัณหา
อยากหนีหน้าให้พ้นไป
นี้คือเพลิงแห่งทุกข์
ที่ลามลุกมาเผาไหม้
ตัวก่อให้เกิดภัย
อันยิ่งใหญ่แก่ครอบครัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.พ.๒๕๖๔