คนบ้าถืออาวุธ

คนบ้าถืออาวุธ
ร้ายที่สุดท่านเตือนไว้
เขาอาจจะก่อภัย
ให้เกิดได้แก่ทุกคน
เมายศเมาอำนาจ
ขาดสติคุมใจตน
ไม่คิดถึงเหตุผล
อาการบ้าท่านว่าไว้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.พ.๒๕๖๔