มิตรสหาย

ท่านว่ามิตรสหาย
อาจหาง่ายยามมีทรัพย์
จะตวงหรือจะนับ
ก็ไม่หมดหรือลดไป
เห็นหน้ากันยามยาก
ไม่หนีจากยามมีภัย
โบราณท่านสอนไว้
คือน้ำใจของมิตรแท้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.พ.๒๕๖๔