ร่างกายของทุกคน

ร่างกายของทุกคน
บุญกุศลนั้นสร้างมา
มีโรคมีชรา
ติดตามมาแต่เกิดกาย
ใช้ทำบาปและบุญ
บ้างว้าวุ่นบ้างสบาย
รองรับผลเลวร้าย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มี.ค.๒๕๖๔