ทุกอย่างมากเกินไป

ทุกอย่างมากเกินไป
ล้วนนำภัยให้แก่ตน
ดังนั้น สาธุชน
ควรรู้ก่อความพอดี
อาหารทานมากไป
นำโรคภัยให้ก็มี
เภสัชช่วยชีวี
ใช้มากไปภัยก็มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ เม.ย.๒๕๖๔