การหาบดีกว่าคอน

การหาบดีกว่าคอน
คนแต่ก่อนท่านสอนมา
ประหนึ่งจะเตือนว่า
ทำอะไรให้เที่ยงตรง
สิ่งที่ไม่กึ่งกลาง
ย่อมไม่สร้างความมั่นคง
แต่ง่ายจะพังลง
ตั้งอยู่ได้ไม่ยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ เม.ย.๒๕๖๔