อำนาจและความรู้

อำนาจและความรู้
เป็นของคู่อยู่กับคน
บัณฑิตและพาลชน
ล้วนมีได้ไม่ต่างกัน
บัณฑิตครั้นมีไว้
มักจะใช้ทางสร้างสรรค์
คนพาลผิดจากนั้น
มักนำมาฆ่าความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ เม.ย.๒๕๖๔