อันลาภยศพระว่าอิฏฐารมณ์

อันลาภยศพระว่าอิฏฐารมณ์
น่าชื่นชมทำใจให้ชุ่มฉ่ำ
ผู้อยากได้หรือปลื้มจนลืมธรรม
คือผู้ต่ำมาตรฐานการเป็นคน
ฝ่ายผู้เป็นนักปราชญ์ชาติบัณฑิต
ท่านนั้นคิดถึงธรรมนำเหตุผล
เรื่องลาภยศ เสีย-ได้ ไม่กังวล
แม้ชีพตนพร้อมแจกเพื่อแลกธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ เม.ย.๒๕๖๔