แม้ไม่มีเงินทองสนองให้

แม้ไม่มีเงินทองสนองให้
แต่มีใจอุดมพรหมวิหาร
ก็จัดว่ามีค่าน่าสักการ
สมเป็นท่านผู้ใหญ่ในหมู่ชน
ทำชีวิตให้เป็นเช่นพฤกษา
แม้บางต้นเกิดมาไร้ดอกผล
แต่ยังมีดีไว้ให้ผู้คน
คือไม่จนกิ่งใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔