คนมาก ประโยชน์มาก

คนมาก ประโยชน์มาก
เป็นตัวลากสู่ปัญหา
โลกแคบท่านก็ว่า
เป็นเหตุมาแห่งทุกข์ภัย
อีกหนึ่งคือความรู้
ยิ่งมีอยู่มากเท่าไหร่
โบราณท่านว่าไว้
ยิ่งลำบากยิ่งยากนาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ เม.ย.๒๕๖๔