สิ่งที่ไม่มีจริง

สิ่งที่ไม่มีจริง
หากใครยิ่งไปสัทธา
เพียรทำและเพียรหา
ยิ่งออกไปไกลความจริง
ความคิดจิตวิญญาณ
เหมือนถูกมารเข้ามาสิง
ใครเตือนใครท้วงติง
มักจะเห็นเป็นศัตรู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ค.๒๕๖๔