คำว่ามัตตัญญู

คำว่ามัตตัญญู
คือผู้รู้ความพอดี
ทุกคนล้วนต้องมี
อย่างพอเหมาะจำเพาะตน
ท่านว่าเห็นช้างขี้
คิดให้ดีถึงเหตุผล
ว่าเรานี้เป็นคน
เอาอย่างช้างคงวางวาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ค.๒๕๖๔