การอยู่เป็นสังคม

การอยู่เป็นสังคม
จักสุขสมและร่มเย็น
การทำตามกฏเกณฑ์
นี้จำเป็นจะต้องมี
การทำไปตามใจ
สังคมใดเป็นเช่นนี้
นั้นเป็นตัวบ่งชี้
ว่าใกล้มีกลียุค
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ค.๒๕๖๔