เหตุบอกลางทางเลวร้าย

หัวโล้นอยากจะรำ
ฝ่ายหัวดำอยากจะเทศน์
นี้เรียกว่าอาเพศ
เหตุบอกลางทางเลวร้าย
มนุษย์มีหน้าที่
แต่บางทีเกิดวุ่นวาย
จนสร้างความเสียหาย
เพราะก้าวก่ายหน้าที่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ พ.ค.๒๕๖๔