สัทธากับปัญญา

สัทธากับปัญญา
พระสอนว่าแตกต่างกัน
สัทธา ความเชื่อมั่น
ปัญญานั้น รู้ความจริง
บางครั้งความสัทธา
เหมือนมารมาเข้าสู่สิง
พาใจคนให้วิ่ง
สู่เหวหล่มความงมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔