คิดทำทุจริต

คิดทำทุจริต
ขัดกับมิตรและพงศ์พันธุ์
ปราชญ์ว่าทั้งสองนั้น
คือประตูสู่อบาย
ชื่อว่าทุจริต
เหมือนยาพิษอันแรงร้าย
ญาติมิตรถูกทำลาย
เหมือนมือเท้าเราพิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔