ท่านว่า ความศรัทธา

ท่านว่า ความศรัทธา
เกิดขึ้นมาในใจใคร
ย่อมสร้างความมั่นใจ
และทำให้ใจหาญกล้า
ส่วนเหล่าชาววิญญู
ท่านใช้คู่กับปัญญา
เชื่อองค์พระพุทธา
จึงกล้าทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๔