ความเพียรและปัญญา

ความเพียรและปัญญา
บุญสร้างมาแต่ปางบรรพ์
ทั้งสามมารวมกัน
ประจำอยู่ในผู้ใด
ท่านว่าสรรพสิ่ง
อันมีจริงที่หวังไว้
ซึ่งไม่เกินวิสัย
สำเร็จได้ตามเวลา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔