คนโง่อวดฉลาด

คนโง่อวดฉลาด
ผู้เป็นปราชญ์ท่านสอนไว้
ยิ่งอวดมากเท่าไร
ยิ่งโง่เขลาเบาปัญญา
คนโง่รู้ว่าโง่
ไม่อวดโตไม่วางท่า
สนใจใฝ่ศึกษา
อาจฉลาดเป็นปราชญ์ได้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔