ความจริงที่ปิดบัง

ความจริงที่ปิดบัง

มนุษย์มีตา หู
ฟังและดูรู้ทุกสิ่ง
รู้แม้แต่ความจริง
ที่คนเขาเฝ้าปิดบัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.พ.๒๕๖๒