เป็นเต่าหรือกระต่าย

เป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นเต่าหรือกระต่าย
ถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้
มุ่งมั่นเดินหน้าไป
ถึงหลักชัยได้เหมือนกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ.๒๕๖๒