เงาเมฆ

เงาเมฆใหญ่แค่ไหน
จะอาศัยอยู่ยาวนาน
เหมือนกับหลังคาบ้าน
อย่าหวังว่าจะเป็นได้
ร่มเงาของคนพาล
ปราชญ์โบราณท่านสอนไว้
ก็เหมือนเงาเมฆใหญ่
อาศัยได้ไม่ยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ส.ค.๒๕๖๔