จิตใจคิดเอื้อเฟื้อ

จิตใจคิดเอื้อเฟื้อ
ชอบช่วยเหลือชาวประชา
เรียกว่ากรุณา
สูงที่สุดมนุษย์ธรรม
แต่ท่านก็เตือนว่า
อาจนำมาซึ่งเคราะห์กรรม
เพราะช่วยคนใจดำ
เหมือนงูเห่ากัดชาวนา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ส.ค.๒๕๖๔